Ważne elementy weksla

Każdy weksel, aby był ważny powinien posiadać kilka podstawowych elementów, bez których bez problemu w każdej chwili można podważyć jego autentyczność. Może to się wiązać z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla wystawiającego dokument. Otóż najważniejszym elementem jest nazwa weksla, która musi być w tym samym języku, co treść widniejąca w treści weksla. Druga rzecz to polecenie bezwarunkowego zapłacenia konkretnie określonej kwoty pieniężnej. Trzeci element to określenie osoby, która jest odbiorcą weksla i która będzie obciążona jego postanowieniami. Czwarta rzecz to konkretne wyznaczenie terminu wykonania dokumentu. Jest to równoznaczne z terminem płatności. Ważną rzeczą jest również określenie miejsca, w którym owa płatność powinna nastąpić. Piątym elementem jest nazwisko osoby, na rzecz, której płatność ma być przekazana. Szóstym i zarazem najważniejszym elementem dobrze wystawionego weksla jest oznaczenie daty i miejsca jego wystawienia. Pod całą treścią powinien widnieć podpis osoby, która weksle wystawiła. Bez tych kilku elementów dokument wekslowy jest nieważny i nie ma żadnej mocy prawne zmuszającej odbiorcę do wykonania jego postanowień. Jeżeli, więc macie zamiar przekazać komuś weksel to powinniście najpierw sprawdzić czy jest on poprawnie wystawiony i spełnia wszelkie wymogi od strony formalnej. Trzeba pamiętać, że weksel jest dokumentem formalnym i musi zawierać kilka konkretnych elementów po, to by być ważnym według prawa.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments