Warto wiedzieć, czym są papiery wartościowe

Warto wiedzieć, czym są papiery wartościowe

Kiedy ktoś zaczyna interesować się problematyką szeroko związaną z ekonomią, rynkami walutowymi, a przede wszystkim inwestycjami giełdowymi, powinien na początku poznać trochę teorii. Składa się na nią wiele skomplikowanych pojęć, co dla początkującego gracza może być nieco zniechęcające, więc warto wiedzieć od czego zacząć, aby się nie zgubić w gąszczu fachowych terminów. Jednym z takich najbardziej podstawowych pojęć związanych z inwestowaniem na giełdzie są papiery wartościowe, bo to one są właśnie tak zwanymi instrumentami finansowymi, którymi obraca, czyli sprzedaje i kupuje każdy inwestor. Zwykle kojarzy się je z akcjami i obligacjami i jest to skojarzenie jak najbardziej uprawnione, natomiast do papierów wartościowych zaliczane są także inne instrumenty rynku finansowego. Są nimi na przykład również prawa do akcji oraz prawa poboru. Do podstawowych papierów wartościowych zalicza się także kwity depozytowe oraz listy zastawne, a także warranty subskrypcyjne oraz cały szereg innych zbywalnych papierów wartościowych czy praw majątkowych. Na początku zrozumienie, czym każdy z nich się charakteryzuje, może nastręczać początkującemu uczestnikowi giełdy nieco trudności, ale to po prostu kwestia wprawy. W miarę nabywania doświadczenia zacznie się on poruszać w tych zagadnieniach coraz sprawniej.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments