Waluty jako interesujące narzędzie zarabiania

Waluty jako interesujące narzędzie zarabiania

Duża grupa inwestorów interesuje się runkiem walutowym. Bardziej niż akcje, obligacje i innego typu papiery wartościowe są dla nich interesujące waluty i ich kursy tworzone na tak zwanym rynku walutowym, a więc takim, na którym przedmiotem obrotu, czyli sprzedaży i kupna są waluty lub dewizy. Warto wiedzieć o tym, że główną grupę inwestorów uczestniczących w rynku walutowym są osoby skoncentrowane na operacjach o charakterze spekulacyjnym. Uczestniczą w nim również banki centralne wielu krajów, które sprzedają, ewentualnie skupują waluty, żeby zapobiec nadmiernemu spadkowi albo wzrostowi jej kursu. Takie działania banków centralnych nazywane są interwencjami. Trzecią grupę inwestorów obecnych na rynku walutowym tworzą przedsiębiorstwa, firmy, spółki i inne podmioty, których działalność związana jest z importowaniem lub eksportowaniem usług i towarów. Z punktu widzenia inwestora zainteresowanego udziałem w tym rynku ważne jest zrozumienie rozmaitych czynników mających wpływ zarówno za wysokość kursu danej waluty, jak i zmiany kursu. Najważniejszym czynnikiem jest tutaj popyt i podaż walut obcych na rynkach krajowych. Jest to czynnik o charakterze ekonomicznym uwarunkowany z jednej strony polityką walutową rządów, a z drugiej aktualnymi obrotami handlowymi oraz tak zwanym bilansem płatniczym.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments