Terminologia inwestowania na giełdzie

Terminologia inwestowania na giełdzie

Akcje i obligacje to tak zwane papiery wartościowe. Różnią się od siebie stopniem ryzyka – przy czym to obligacje są bezpieczniejsze, a także uprawnieniami posiadacza. Akcja jest częścią wartości firmy przypadającą na jej posiadacza, natomiast obligacja to papier dłużny, co oznacza, że jest dowodem pożyczki, jaką jej właściciel udzielił wystawcy obligacji. Akcja uprawnia do dywidendy oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a więc w niewielkim stopniu do decyzji i wpływu na losy spółki. Natomiast obligacja uprawnia do otrzymywania odsetek i zwrotu kapitału lub do otrzymania jej wartości nominalnej w przypadku gdy była sprzedawana z dyskontem. Akcje jak i obligacje jako papiery wartościowe są notowane na giełdzie. Wspomniana wyżej dywidenda to część zysku spółki wypłacana posiadaczom akcji. Aby ją otrzymać Walne Zgromadzenie musi wpierw uchwalić jej wypłatę oraz wielkość. W trakcie takiego Zgromadzenia uchwala się także dzień ustalenia prawa do dywidendy i dzień wypłaty. Dywidendę otrzymują posiadacze akcji danej spółki w trzecim dniu roboczym przed datą ustalenia ww. prawa. Dywidenda jest wypłacana zwyczajowo raz na rok i dotyczy podziału zysku z poprzedniego roku obrachunkowego. Stopa dywidendy, czyli stosunek jej wielkości do ceny jednej akcji, waha się zazwyczaj pomiędzy 0,2-10%.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments