Terminologia inwestowania na giełdzie

Terminologia inwestowania na giełdzie

Jaka jest najprostsza i klarowna definicja giełdy? Giełda Papierów Wartościowych to miejsce, gdzie pieniądze można zamienić na akcje i vice versa. Technicznie można to przedsięwzięcie zwizualizować następująco: na giełdzie istnieją spółki, każda spółka posiada akcje, które można kupować bądź sprzedawać. Do każdej spółki przynależą zatem dwa rodzaje zleceń: zlecenia kupna, od najwyżej oferty malejąco, oraz zlecenia sprzedaży, od najniższej oferty rosnąco. Do transakcji kupna-sprzedaży dochodzi wtedy, gdy znajdują się dwa rodzaje zleceń pasujące do siebie, to znaczy po prostu gdy ktoś chce sprzedać akcje za taką cenę, za jaką ktoś inny chce je kupić. Podczas hossy na giełdzie spółki często starają się ściągnąć z rynku dodatkowy kapitał. Zdobywanie tego kapitału za pomocą emisji nowych akcji jest tańsze niż emisja obligacji bądź sfinansowanie kredytu bankowego. Spółki giełdowe korzystają na tym oferując nową emisję akcji po atrakcyjnej cenie, w stosunku do ceny rynkowej, i z tzw. prawem poboru. Prawo poboru oznacza, że akcjonariusz posiadający stare akcje ma prawo do zakupu pewnej ustalonej przez spółkę ilości nowo wyemitowanych akcji. Prawa poboru są przez krótki czas notowane na giełdzie i można je nabyć, dlatego również inwestorzy nie mający starych akcji mogą zdobyć nowo wyemitowane.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments