Terminologia inwestowania na giełdzie

Terminologia inwestowania na giełdzie

Giełda jako powszechnie znane zjawisko ma charakterystyczną tylko dla siebie terminologię. Hossa oznacza dosłownie rynek byka, i tak nazywany jest na giełdzie okres wzrostu cen akcji. Trwa zazwyczaj kilka do kilkunastu lat. Hossa nie jest jednak ciągłym, stałym, niezaburzonym procesem. Również w tej fazie, fazie wzrostu, zdarzają się kilkudniowe czy nawet kilkutygodniowe okresy spadku cen, nazywane korektą. Po dłuższej hossie nadchodzi zazwyczaj bessa. Bessa, czyli dosłownie rynek niedźwiedzia, jest fazą spadku cen akcji i może trwać nawet kilka lat. Nie jest oczywiście równią pochyłą w dół, w tym okresie zdarzają się także wzrosty. Wtedy nazywane są one korektą spadków. Z tego wniosek, ze fazy w małym stopniu przeplatają się ze sobą, a korekta oznacza zarówno krótkoterminowy spadek cen w okresie hossy, jak i wzrost cen w okresie bessy. Innym terminem jest tzw. krótka sprzedaż, czyli forma zarabiania na giełdzie w okresie bessy, czyli podczas spadku cen akcji. Może być realizowana na akcjach kilkunastu największych spółek. Krótka sprzedaż polega na pewnego rodzaju specyficznej pożyczce: pożyczeniu akcji, oczywiście odpłatnym, od biura maklerskiego, a następnie ich sprzedaży i potem odkupieniu po niższej cenie i zwróceniu biuru, które akcje pożyczyło. Nie wszystkie domy maklerskie świadczą tę usługę.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments