stopa zwrotu IRR

stopa zwrotu IRR

Wartość stup procentowych i ich wzrosty i spadki żywo interesują inwestorów, zwłaszcza tych, którzy wprowadzają na rynek jakiś nowy produkt. Muszą określić próg rentowności dla danej inwestycji, czyli stan kiedy zyski i straty się równoważą. Bilans zawsze początkowo powinien wynieść O. Wtedy kiedy dopiero rozpoczyna się daną inwestycję ponosi się znacznie więcej kosztów, a zyski są odsunięte w czasie. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR służy określeniu czy warto brnąć w daną inwestycję i jak jej wyniki przedstawiają się w dłuższym okresie czasu. Jeśli IRR jest wyższe od stopy granicznej wtedy inwestycję uważa się za opłacalną. Ciągłe rejestrowanie przepływu środków jest istotne z ekonomicznego punktu widzenia. Tylko takie postępowanie daje pełny obraz o kondycji finansowej firmy i wpływie na nią nowego przedsięwzięcia. Tylko poprzez prowadzenie rzetelnych rozliczeń można prawidłowo analizować wyniki sprzedaży. Wewnętrzna stopa zwrotu pokazuje czy inwestycja zwróci nam się w czasie. W przypadku nierentownych przedsięwzięć można w porę zareagować i uchronić się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami, jakie niesie ze sobą ryzyko inwestycyjne. Korzystanie ze sprawdzonych mechanizmów i wzorów pomoże w rozwoju własnej działalności.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments