spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa

spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa

Czasami firma aby mogła prężniej się rozwijać potrzebuje wsparcia innego podmiotu, który ma określony kapitał i może go włożyć w planowaną inwestycję. W tym celu tworzona jest większa spółka, np. spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której finansowo odpowiada spółka zoo, jednak tylko do wysokości wniesionego wkładu własnego. Druga strona wnosi wartość intelektualną, czyli określony projekt, czy produkt. Wszystkie umowy podpisywane są przez spółkę z o. o. Komandytariusz może osiągać na tej współpracy znacznie większe zyski, ale równie dobrze także straty. W przypadku zobowiązań finansowych odpowiada za nie spółka z o. o., jeśli jednak kwota zadłużenia przekroczy wpłacony wkład własny, nie musi ponosić dodatkowych kosztów. W tej sytuacji długi spółki jako całości przechodzą na komandytariusza, który jest zobowiązany do ich spłacania. Nie zakładając jednak sytuacji nierentowności inwestycji taka fuzja jest szansą dla obu stron, w postaci budowania prestiżu i pozycji marki na rynku. Prężny rozwój może pozwolić na rozbudowę działalności o nowe rynki. Taka sytuacja ze względu na brak koniecznych środków w normalnych warunkach nie byłaby możliwa, dlatego zakładanie tego rodzaju spółek jest powszechną praktyką.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments