Spekulacja czyli gra na czas

Spekulacja czyli gra na czas

Inwestowanie na giełdzie wymaga wiedzy nie tylko o zwyczajnych sposobach zarabiania pieniędzy w trakcie zawierania giełdowych transakcji, ale i o spekulacjach. Spekulacje stanowią bardzo specyficzny rodzaj transakcji związanych ze sprzedażą lub kupnem określonej rzeczy. Rzecz jest tuta pojmowana bardzo szeroko, bo może być nią również waluta. Do innych przedmiotów, które mogą być przedmiotem spekulacji zaliczane są również na przykład nieruchomości, a także, co istotne z punktu widzenia gracza giełdowego papiery wartościowe. Charakterystyczną cechą wszystkich transakcji spekulacyjnych jest niepewność. Biorąc udział w transakcjach giełdowych dokonywanych na rynku walutowym, a do takich zaliczany jest na przykład Forex, uważany obecnie za największą światową giełdę trzeba sobie zdawać sprawę, że niekiedy dochodzi do nich do tak zwanych ataków spekulacyjnych, ukierunkowanych na osiągniecie spadku kursu określonej waluty. Można wtedy dużo stracić i to nie tylko w skali indywidualnego gracza giełdowego, ale i państw, o czym mieliśmy okazje się przekonać kryzysu. Spekulacje stanowią rodzaj swoistej gry z czasem. Dochód jest w nich osiągany dzięki wykorzystywaniu przewidzianych wahań cenowych w ściśle określonym czasie upływającym między datą zawarcia umowy (na przykład zakupu walut), a datą realizacji.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments