Różne rodzaje obligacji

Istnieje kilka różnych rodzajów obligacji, które mogą być podzielone ze względu na różne kryteria. Jednym z takich kryteriów jest rodzaj emitenta. Podział ze względu na jego rodzaj wyróżnia trzy pozycje. Pierwszą z nich są obligacje skarbowe. Są to najbardziej znane i najważniejsze obligacje w kraju, dlatego że są to obligacje rządowe. Są one emitowane przez Skarb Państwa, co nadaje im dużą wagę. Kolejnym rodzajem obligacji są obligacje komunalne. Inna nazwa tych obligacji to obligacje municypalne. Nazwa ta także jest znana i powszechnie stosowana zamiennie z pierwszą nazwą. Obligacje te są emitowane przez mniejsze jednostki, jakimi są samorządy terytorialne. Trzeci rodzaj obligacji to obligacje podmiotów prawnych. Mogą one być emitowane na przykład przez przedsiębiorstwa, firmy oraz inne podmioty prawne. Drugim kryterium podziału jest podział ze względu na wartość sprzedaży. W tym przypadku także istnieją trzy rodzaje obligacji. Pierwszym z nich są obligacje, które sprzedaje się po cenie nominalnej. Obligacje są sprzedawane w takiej ilości, w jakiej zostały zakupione. Drugi rodzaj to obligacje z dyskontem, czyli te, których wartość jest wyższa podczas wykupu. Natomiast obligacje z premią to te, które przynoszą zyski, czyli są sprzedawane po wyższej cenie niż były wcześniej kupione.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments