Rodzaje kredytów – forma kredytowania

Ze względu na to, że istnieje tak wiele kredytów to można je podzielić na różne kategorie. Jedna z tych najbardziej popularnych dotyczy pod podziału kredytów ze względu na formę kredytowania. Wyróżnić tutaj można ich kilka rodzajów, o których mowa będzie poniżej. Pierwszy rodzaj to kredyty dyskontowane, inaczej wekslowe, które udzielane są poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności. Drugi rodzaj to akceptacyjne. Kredyty czekowe są kolejnym rodzajem i służą do pokrycia czeków na rachunku wystawcy czeku. Kredyty lombardowe udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych. Tak samo jak i kredyty hipoteczne które są udzielane pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomość, zaliczyć możemy je do kategorii kredytowych ze względu na zabezpieczenie. Jednym z ostatnich kredytów, które należy zakwalifikować do kategorii forma kredytowa zaliczamy kredyty inkasujące wierzytelność. Jak widać szeroki jest zakres kredytów, i każde z nich cieszą się określoną popularnością. Korzystając z kredytu oczywiście zastanawiamy się nad swoimi potrzebami.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments