Podział kredytów

Podział kredytów

Kredyty mają swój podział według kilku kryteriów. Według przedmiotu kredytowania rozróżnia się trzy typy kredytów. Są to: kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne i kredyty konsumpcyjne.
Kredyty obrotowe są przeznaczone na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Możemy je przeznaczyć na zakup sprzętu czy materiału. Kredyty takie mogą być zaciągnięte na długi okres kredytowania jak też mogą mieć charakter średnioterminowy. Z kolei kredyty inwestycyjne są kredytami polegającymi na finansowaniu nakładów gospodarczych na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych. Kredyty inwestycyjne możemy przeznaczać np. na zakup papierów wartościowych, patentów, czy też zakup nieruchomości, sprzętu. Natomiast kredyty konsumpcyjne przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych. Mogą być również przeznaczone na potrzeby związane z budownictwem mieszkaniowym. W kwestii okresu kredytowania wyróżniamy kredyty: krótkoterminowe, które udzielane są na okres do jednego roku,  średnioterminowe – udzielane na okres do 3 lub 5 lat oraz kredyty długoterminowe, gdzie  okres kredytowania wynosi powyżej 3 lub 5 lat. Kredyty mogą być udzielane w rachunku bieżącym i rachunku pożyczkowym oraz jako kredyty wekslowe. Wszystko zależy od tego, jakiego kredytu potrzebujemy.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments