Nowoczesne kraje kapitalistyczne

Nowoczesne kraje kapitalistyczne

Dla ogromnej liczby nowoczesnych krajów bardzo ważne jest przede wszystkim zachęcanie obywateli do udzielania się w życiu ekonomicznym całego kraju. Jeśli obywatele są skłonni do przekazywania na różne fundusze inwestycyjne czy obligacje państwowe wiele pieniędzy, możliwe jest o wiele dynamiczniejsze finansowanie inwestycji. Oczywiście pieniądze, które kraj zarabia na podatkach od przedsiębiorstw zakładanych przez obywateli niejednokrotnie muszą zasilać takie działania jak pomoc społeczną czy funkcjonowanie policji albo urzędów. Ale dla zachowania stałego rozwoju i utrzymania konkurencyjności rynków niezbędne jest inwestowania a także wspieranie drobnych przedsiębiorców. Tylko i wyłącznie wsparcie dla małych i średnich firm z regionów najbardziej zagrożonych biedą może pomóc odciążyć budżet państwa, który wiele traci na zasiłkach dla bezrobotnych i innych pomocach finansowych dla patologicznych regionów. Wspierając zaś przedsiębiorczość oraz dążenie do stworzenia własnego biznesu, także poprzez udzielenie bardzo wysokich i poręczonych przez skarb państwa pożyczek na start wiele krajów radzi sobie nie tylko z bezrobociem w regionie, ale także oszczędza sporo. Dodatkowo w perspektywie kolejnych lat niejednokrotnie taka mała firma rodzinna przekształca się w przedsiębiorstwo zatrudniające kilku pracowników.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments