Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest jednym z największych banków w Polsce. Jego zadania ograniczają się do tego, że jest gwarantem stabilność cen na rynku oraz wpływa na kurs waluty. To on decyduje i zakłada, na jakim poziomie ma być utrzymany kurs złotego. Tak naprawdę jest bankiem centralnym, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju oraz polityki Rządu. Jest też jedyną instytucją, która zajmuje się emitowanie pieniędzy w kraju. Ponad to prowadzi on obsługę całego budżetu państwa, w tym również jego długu, zajmuje się kształtowaniem systemu bankowego i jego wspieraniem. Gdyby nie działania Narodowego Banku Polskiego, na rynku usług bankowych mogłoby dochodzić do swoistych nadużyć. Dzięki temu mamy pewność, że inwestycje są bezpieczne. Nie wszyscy ludzie lubią, gdy rząd ingeruje w ich konta. Jednak stanowi to swoista ochronę. Poza tym banki mogą także udać się o pomoc ze strony Narodowego banku Polskiego. Niekiedy wspiera on działania polskich banków i ratuje je przed likwidacją, a dzięki temu chroni zgromadzone środki finansowe przez ich klientów. Dzięki działaniom Narodowego Banku Polskiego jest ustalana polityka pieniężna kraju oraz walutowa. Zajmuje się także ustalaniem stóp procentowych i walką z inflacją, wszystko w celu ochrony wartości pieniądza i gospodarki kraju.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments