Najlepsze sposoby inwestowania

Najlepsze sposoby inwestowania

Jeśli nie wiadomo, co zrobić z nadprogramową gotówką, warto zastanowić się nad jej zainwestowaniem. Wysokość tej wolnej kwoty jest naprawdę dowolna, bo obecnie rynek finansowy oferuje szeroki wachlarz możliwości zainwestowania już nawet kilkuset złotych. Należy jedynie podjąć decyzję, czy najważniejsze jest bezpieczeństwo i gwarancja zwrotu pomnożonego kapitału, czy maksymalnie wysoki zysk, nawet przy proporcjonalnie wysokim ryzyku. Innymi słowy: czy ryzykować ale mieć szanse na duże zyski, czy też nie podejmować ryzyka i mieć niewysoki, ale pewny zysk? Osoby, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo, mogą – zgodnie ze starym polskim przysłowiem, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu – skorzystać z oferty funduszy rynku pieniężnego lub lokat bankowych. Lokaty mają niskie oprocentowanie a fundusze pieniężne niską stopę zwrotu, za to gwarantują, że pieniądze nie zostaną utracone oraz przynajmniej niewielki zysk. Inną coraz bardziej popularną formą inwestowania pieniędzy są obligacje. Obligacje są to instrumenty finansowe, które mogą być emitowane przez państwo, spółki i inne podmioty. Rynek oferuje różne rodzaje obligacji, w zależności od podmiotu, który je emituje, ze względu na termin ich wykupu oraz oprocentowanie. Inny rodzaj to inwestowanie w papiery wartościowe, czyli akcje.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments