Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy jest specyficznym kredytem, ponieważ nie jest on udzielany żadnej osobie fizycznej, ale bankom prywatnym. Bank centralny na zgłoszenie banków prywatnych może dać im kredyt lombardowy, który może zostać wykorzystany na potrzeby banku, pod zastaw idą papiery wartościowe banku, które potem może bank centralny sprzedać z zyskiem, jeśli bank dostający kredyt nie spełnia swoich zobowiązań. Jednak bank centralny sam nie może ustalić stopy kredytowej, ale poprzez Rade Polityki Pieniężnej, która każdego roku ustala stopę procentową dla kredytu lombardowego. W roku 2011 stopa ta zmieniła się cztery razy, obecnie z dnia 9 czerwca wynosi ona 6%. Najważniejszą jednak cechą kredytu lombardowego jest to, że pod zastaw nie można oddać 80% wartości papierów wartościowych, a co za tym idzie, bank musi się zmieścić w tej kwocie, która odpowiada 80% swojej wartości na rynku. Kredyt lombardowy nie może zostać wzięty przez firmy, czy też osoby fizyczne, jest on tylko i wyłącznie skierowany do banków prywatnych, ponieważ to one często potrzebują pieniędzy na kredyty, czy też inne wydatki związane z obrotem pieniędzy. Jest to pewnego rodzaju napędzanie gospodarki państwa, ponieważ ciągły obrót pieniędzy sprawia, że każdy na tym zyskuje.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments