Kredyt dla firmy

Kredyt dla firmy

Prowadzisz firmę i brakuje ci pieniędzy na jej dalszy rozwój? Chcąc ubiegać się o kredyt firmowy musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że takowe kredyty wymagają więcej procedur, aniżeli kredyty dla osób indywidualnych. Przede wszystkim należy określić swój status prawny. W tym celu musimy przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na określenie naszego statusu ekonomiczno-finansowego oraz te, dotyczące zabezpieczenia kredytu na finansowanie naszej inwestycji. Każdy przedsiębiorca starający się o kredyt firmowy musi przedstawić bankowi oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W sytuacji kiedy prowadzimy spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy zabrać ze sobą umowę spółki. Ponadto możemy zostać poproszeni o przedłożenie: karty podatkowej, książki przychodów i rozchodów czy tez innego dokumentu potwierdzającego wybór formy opodatkowania. Tak samo jest w przypadku nieco odmiennej formy kredytu firmowego, jakim jest kredyt inwestycyjny. Kredyt inwestycyjny przeznaczamy zazwyczaj na sfinansowanie nowych lub zwiększanie już istniejących zdolności wytwórczych i usługowych. Przykładowo chcąc zakupić licencję, patentu, czy też środków trwałych możemy wykorzystać do tego celu właśnie kredyt inwestycyjny.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments