Kim są dłużnicy wekslowi

Bardzo często można usłyszeć o dokumentach zwanych wekslami. Są to dokumenty nakazujące jednej stronie wpłaty pieniędzy na rzecz strony drugiej po spełnieniu konkretnych warunków. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób można zostać dłużnikiem wekslowym? Otóż dłużnikiem można zostać w zależności od sytuacji. Dłużnikiem może być trasat, czyli osoba przyjmująca weksel. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnikiem wekslowym został przyjemca, czyli człowiek, który z własnej woli przyjął na siebie zobowiązanie zapłaty weksla. Kolejną osobą może być wystawca weksla. Istnieje również coś takiego jak poręczyciel weksla. Podobnie jak ma się to w przypadku kredytów, jeżeli dłużnik wekslowy nie pozasiada środków na jego spłacenie wówczas poręczyciel jest zobowiązany do uiszczenie stosownej opłaty opisanej w dokumencie weksla. Kolejną osobą, która może zostać dłużnikiem wekslowym jest tak zwany żyrant. Jest to człowiek, które w razie problemów w przyjęciem lub realizacją weksla zobowiązuje się do jego opłacenia. Ostatnim człowiekiem, który może zostać dłużnikiem wekslowym jest tak zwany regresat. Jest to taki typ dłużnika, który odpowiada za postanowienia weksla w drodze regresu. Warto, więc przed przyjęciem tego dokumentu dowiedzieć się, kto może zostać dłużnikiem wekslowym i jakie muszą być spełnione warunki, aby tego typu dłużnik stał się osobą zobowiązanie do wykonania postanowień weksla.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments