Jak pomnożyć pieniądze

Jak pomnożyć pieniądze

Każdemu z nas zależy na tym, by zaoszczędzone pieniądze pomnożyć, by przynosiły one odpowiednie zyski. Istnieją inwestycje o niewielkim stopniu ryzyka i takie, w których ryzyko jest większe, ale mogą one jednocześnie przynieść większe zyski. Do tych pierwszych zaliczymy oszczędzanie w banku albo obligacje, wypuszczane przez Skarb Państwa, samorząd terytorialny, przedsiębiorstwa. Do tych drugich zaliczymy handel walutami obcymi, akcje kupowane i sprzedawane na giełdzie, jednostki funduszy inwestycyjnych. Skarb Państwa wypuszcza roczne i wieloletnie obligacje, które dodatkowo dzielimy na oszczędnościowe i rynkowe. Obligacje rynkowe są sprzedawane osobom fizycznym, ale i jednostkom fizycznym, które nie posiadają osobowości prawnej, z pewnymi zresztą wyjątkami. Co ciekawe obligacje rynkowe są dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych, czego nie można powiedzieć o obligacjach oszczędnościowych. Obligacje oszczędnościowe mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie. W przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu doskonale wiemy, jakie zyski przyniesie nam do momentu wykupu. Zysk może być w takim przypadku mniejszy, ale przynajmniej pewny. Jeśli oprocentowanie jest zmienne wypłacana kwota odsetek może być za każdym razem różna. Zależy to od ustalonego wskaźnika. Raz może być to suma większa innym razem mniejsza.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments