Jak firma może uchronić się od ogłoszenia upadłości

Jak firma może uchronić się od ogłoszenia upadłości

W 2011 roku, w Polsce ogłoszono upadłość 723 firm, potwierdzoną sądowymi wyrokami. Z każdym rokiem liczba procesów upadłościowych wzrasta. Nowelizacja ustawy upadłościowej spowodowała, iż niektóre firmy mogą wdrożyć postępowanie naprawcze w celu jej uratowania. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z tej pomocy skorzystać, muszą jednak spełniać określone kryteria. Postępowanie naprawcze może być nawet wszczęte w stosunku do całkowicie niewypłacalnych przedsiębiorców. Jakie kryteria muszą spełniać? Ich zobowiązania nie mogą przekraczać trzech miesięcy nie wywiązywania się z płatności, poza ich wysokość nie może przekroczyć 10% ogólnej wartości bilansowej firmy. W stosunku do przedsiębiorcy nie było wcześniej prowadzone postępowanie naprawcze, chyba, że od jego umorzenia upłynęły już dwa lata. W stosunku do przedsiębiorcy nie było prowadzone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację całości majątku, chyba, że upłynęło od zakończenia postępowania już pięć lat. Również, gdy nie jest to właściciel firmy, w której prowadzono postępowanie upadłościowe, a nie stwierdzono majątku, który zabezpieczałby wierzytelności. Niestety, w przypadku, gdy z powodu wszczęcia postępowania naprawczego wierzyciele mogliby zostać poszkodowani, sąd nie wstrzyma postępowania upadłościowego. Są to bardzo przykre konsekwencje – wynika z tego jeden wniosek – na głównych księgowych nie powinno się oszczędzać.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments