Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze rynku pieniężnego są najbardziej bezpiecznymi funduszami inwestycyjnymi. Jest to grupa funduszy, które inwestują w bezpieczne, krótkoterminowe papiery wartościowe, na przykład certyfikaty depozytowe, bony skarbowe i obligacje, o maksymalnie rocznym terminie zapadalności. Mogą to być również inne krótkoterminowe papiery wartościowe, na przykład bony komercyjne przedsiębiorstw lub lokaty. Są najbezpieczniejszymi funduszami podobnie jak lokaty bankowe – pomnażanie kapitału jest co prawda powolne, ale stałe, a ryzyko minimalne. Ryzyko utraty kapitału istnieje tylko wtedy, gdy zdecydujemy się wypłacić pieniądze w okresach spadkowych – które pojawiają się rzadko i są zazwyczaj krótkotrwałe. Od lokat bankowych różnią się pod paroma względami, między innymi większą płynnością: fundusze można umorzyć w dowolnym momencie bez straty zysku, tymczasem w przypadku zerwania lokaty traci się w najlepszym razie część odsetek. Fundusze pieniężne charakteryzują się też brakiem wahania cen, wiąże się to jednak z tym, że i zysk z nich jest niższy. Stopa zwrotu osiąga średnio około 4-5% w skali rocznej. Wyższe zyski można osiągnąć inwestując w instrumenty o nieco większym ryzyku pojawiania się okresowych spadków. Fundusze pieniężne nie przynoszą wielkich zysków, jednak w okresie bessy warto w nie zainwestować.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments