Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze rynku pieniężnego

Nawet osoby gotowe podjąć najwyżej minimalne ryzyko inwestycyjne mogą znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę na rynku inwestycyjnym. Minimalne ryzyko, choć przy tym i niewielkie zyski, gwarantują chociażby fundusze rynku pieniężnego. Niewielki zysk to jednak więcej niż brak zysku, dlatego warto zapoznać się bliżej ze szczegółami tego typu pomnażania kapitału i być może z niego skorzystać. Fundusze pieniężne inwestują w najbezpieczniejsze, krótkoterminowe papiery wartościowe. Między innymi należą do nich: obligacje, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne przedsiębiorstw i lokaty. Charakteryzują się one krótkim, maksymalnie rocznym terminem zapadalności. Fundusze pieniężne gwarantują najniższe ryzyko utraty kapitału. Właściwie istnieje ono tylko w przypadku decyzji o nagłej wypłacie pieniędzy w okresie spadkowym. Okresy spadkowe zdarzają się co prawda rzadko, ale się zdarzają, dlatego warto monitorować notowania funduszy i podejmować przemyślane decyzje. Oczywiście najlepiej inwestować w fundusze pieniężne w okresie bessy i regularnie analizować, jaką stopę zwrotu można w danym momencie osiągnąć. Pod względem niskiego ryzyka utraty kapitału i niewielkiego zysku fundusze te podobne są do lokat. Warto porównać średnią stopę zwrotu funduszy z oprocentowaniem lokaty – jeśli lokata oferuje wyższy procent jest lepszym wyborem.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments