Dokumenty leasing

Aby zawrzeć umowę leasingową konieczne jest dostarczenie określonych dokumentów. Oczywiście różnią się od w zależności od firmy leasingowej, rodzaju leasingu, jak również jego przedmiotu, formy prawnej leasingobiorcy. My w tym artykule zwrócimy uwagę tylko i wyłącznie na osobę fizyczną, która prowadzi własną działalność gospodarczą a chce skorzystać z leasingu. Tak więc taka osoba jest zobowiązana do dostarczenia dokumentów z trzech takich półek. Mianowicie są to dokumenty prawne, dokumenty finansowe jak również i różnego rodzaju zaświadczenia. Jeśli chodzi o dokumenty prawne, to tutaj osoba fizyczna zobowiązana jest dołączyć do umowy aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP, o numerze REGON, jak również i bankowa kartę wzorów podpisów i ksero dowodu osobistego. Można powiedzieć, że są to podstawowe dokumenty, a oprócz tego jesteśmy zobowiązani do załączenia zeznania PIT za ubiegły rok, deklarację PIT5 za ostatni miesiąc, oraz deklarację podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc. Oprócz tych dokumentów dołączamy również aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz opinia banku prowadzącego nasz rachunek podstawowy.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments