Czynniki wpływające na kurs walut

Istnieje wiele różnych czynników, które wpływają na kursy walut. Zazwyczaj czynniki te są niezależne od siebie, dlatego ustalanie obecnego kursu danej waluty jest niezwykle trudne i czasochłonne. Pierwszym z czynników, który wpływa na kurs walut jest PKB, czyli produkt krajowy brutto. Według jego wysokości interpretuje się to, w jakiej kondycji jest gospodarka danego kraju. Bezpośrednio przekłada się to na wysokość kursu walutowego w tym kraju. Im silniejsza i bardziej stabilna gospodarka, tym mocniejsza będzie waluta. Natomiast w przypadku słabego PKB, słaby będzie również kurs waluty danego kraju. Kolejnym głównym czynnikiem wpływającym na wysokość kursu jest bezrobocie i jego stopa w kraju. Jeśli bezrobocie jest wysokie, interpretuje się go jako sygnał o tym, że sytuacja gospodarcza pogarsza się, co także ma bezpośredni wpływ na wysokość kursu walutowego, który w tym przypadku gwałtownie spada. Trzecim z głównych czynników wpływających na kurs walut jest inflacja. Jeśli inflacja kraju wzrasta w stosunku go jego handlowych partnerów, kurs walutowy spada na terenie całego kraju. Natomiast realne stopy procentowe mają wpływ na wzrost kursu w przypadku wzrostu stóp procentowych. Te cztery czynniki są głównymi czynnikami kształtującymi kursy walut w kraju, natomiast istnieje także szereg dodatkowych czynników.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments