Czym są weksle

W Polsce dosyć częściej korzysta się w dokumentów zwanych wekslami. Zazwyczaj są one wystawiane na konkretną osobę lub zlecenie. Mało, kto wie jednak, czym weksle są i w jakim celu są wystawiane. Otóż weksle są to pewnego rodzaju papiery wartościowe, które są wystawiane po, to by zobowiązać konkretną osobę to zapłaty określonej kwoty na rzecz wystawcy. Istnieje również coś takiego jak weksel własny. W przypadku wystawienia takiego dokumentu to wystawca jest obciążany warunkami weksla i musi je spełnić na rzecz osoby, która przyjmuje tego typu dokument. Specyficzną cechą weksli jest fakt, że użyty w nich zwrot bezwarunkowe zobowiązanie sprawia, że taki dokument nie jest związany z żadnymi czynnościami prawnymi. Co za tym idzie wykonanie warunków weksla nie może być związane z żadną inną sytuacją niż tak, która została w nim opisana. Weksel staje się pełnowartościowym dokumentem w momencie, w którym zostaje przekazany trasatowi, czyli odbiory. W chwili, w której odbiorca przyjmie weksel jest on ważny i napiera mocy wykonawczej. Jest to również równoznaczne z tym, że odbiorca decyduje się na podjęcie się warunków opisanych w wekslu i zgadza się je wypełnić. Jeżeli, więc w Wasze ręce trafi weksel to powinniście dobrze przeczytać jego treść i zastanowić się nad jego przyjęciem. W przypadku, gdy pochopnie przyjmiecie tego typu dokument, możecie być narażeni na nieprzyjemności oraz konieczność zapłaty dużej kwoty pieniężnej na rzecz osoby, która weksel wystawiła.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments