Czym jest polecenie zapłaty

Bardzo często korzystamy z polecenia zapłaty jednocześnie nie wiedząc, czym ono tak naprawdę jest. Otóż poleceni zapłaty jest jedną z wielu forma rozliczenia transakcji w sposób bezgotówkowy. Polecenie zapłaty jest wzorowane na zachodnim systemie direct-debit. Jeżeli chodzi o instytucje, która w Polsce zajmuje się realizowaniem poleceń zapłaty, to jest to Krajowa Izba Rozliczeniowa. Ta instytucja do rozliczania poleceń zapłaty korzysta z systemu ELIXIR. Istnieje podstawa prawna regulująca i opisująca metody oraz sposób realizacji polecenia zapłaty. Aby polecenie zapłaty mogło być zrealizowane zarówno odbiorca przelewu oraz jego wykonawca muszą mieć konta bankowe w placówkach, które zawarły między sobą porozumienie w sprawie przekazywania pieniędzy pomiędzy rachunkami klientów. W przeciwieństwie do polecenia przelewy stroną, która wnosi o polecenie zapłaty jest odbiorca. To on wnioskuje do nadawcy, by ten zapłacił mu należną kwotę. Aby taka operacja mogła być jednak zrealizowana płatnik musi mieć na swoim rachunku bankowym wystarczające do wykonania przelewu środki. Bez tego bank nie ma możliwości obciążyć jego rachunku bankowego. Istnieje kilka ograniczeń związanych z polski prawodawstwem stanowiącym o poleceniach zapłaty. Pierwsze to fakt, że wszelkie rozliczenia wynikające z tej operacji mogą być tylko w formie płatności w polskich złotych. Druga jest taka, że płatnik może rozmyślić się i odwołać realizowaną przez siebie transakcje. Ma na to 8 tygodni. Istnieje również możliwość, w której płatnik blokuje na swoim koncie realizacje poleceń zapłaty. Taka blokada jest zazwyczaj kierowana do jednego konkretnego odbiorcy.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments