Czym jest kwit depozytowy

Czym jest kwit depozytowy

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, czym jest kwit depozytowy, podczas gdy jest to bardzo użyteczny instrument finansowy. Otóż kwit depozytowy to pewnego rodzaju papier wartościowy, który jest wystawiany poza granicami kraju, w którym papiery wartościowe są notowane. Nazwa tego dokumentu jest dosłownym tłumaczeniem pochodzącym z języka angielskiego. Chodzi tu o Depositary Receipt. Tego typu dokument bardzo przydaje się spółkom, które działają na obcym rynku papierów wartościowych. W przypadku kwitów depozytowych nie obowiązuje zasada mówiąca o tym, że ilość emitowanych kwitów odpowiada tej samej liczbie zdeponowanych akcji. W tym przypadku ilość kwitów jest powiązana tylko i wyłącznie z decyzją podjętą przez emitenta. Jeżeli chodzi o dokładną definicję z uwzględnieniem wszelkich zależności to zawiera ją Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 roku. Jeżeli, więc jesteście członkami spółki, która jest obecna na zagranicznym rynku papierów wartościowych to powinniście się zainteresować kwitami depozytowymi. Mogę one, bowiem bardzo ułatwić Wam pracę. W przeciwnym wypadku Wasza działalność może być trudna i obarczona wieloma barierami formalnymi i językowymi. Ten instrument finansowy został stworzony po, to by ułatwić pracę firmom, których działalność, na co dzień powiązana jest z bytowanie na nie swoich rynkach papierów wartościowych.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments