Czym jest akredytywa dokumentowa

Czym jest  akredytywa dokumentowa

Istnieje kilka rodzajów akredytyw, ale najpopularniejszym jest chyba akredytywa dokumentowa. Polega ona na tym, że składa się w banku pisemne zobowiązanie, które mówi o tym, w jakich okolicznościach i po spełnieniu, jakich warunków pieniądze powinny być wypłacone z określonego rachunku bankowego. Cechą takiego rozwiązania, jest to, że może być natychmiastowe lub nabrać mocy wykonawczej dopiero po jakimś czasie. Czas ten, musi być jednak określony przy składaniu akredytywy dokumentowej. Aby taka akredytywa była ważna musi posiadać pewne cechy charakterystyczne. Po pierwsze z racji na to, że akredytywa jest samoistnym tworem to przy jej realizacja nie mają najmniejszego znaczenia wszelkie inne postanowienia zapisane w kontrakcie zawartym pomiędzy importerem a eksporterem. Akredytywa żyje własnym życie niezależnym od innych umów. Po drugie to bank jest zobowiązany mocą prawną zabezpieczyć pieniądze objęte akredytywą przed podjęciem ich przez osobę do tego nieupoważnioną. W innym przypadku osoba, której pieniądze nie zostały należycie przypilnowanie może rościć sobie prawa do odszkodowania od takiego nierzetelnego banku. Po trzecie, aby akredytywa mogła być zniesiona beneficjent musi spełnić kilka z góry określony w niej warunków. To jest jedyna możliwość uzyskania dostępu do odłożonych na rachunku bankowym pieniędzy. W innym wypadku, choćby się paliło i waliło nikt nie uzyska dostępu do objętego akredytywą konta.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments