Akredytywa ze względy na rolę banku pośredniczącego

Akredytywa ze względy na rolę banku pośredniczącego

Bardzo ciekawą grupą akredytyw jest ta zawierana ze względu na rolę banku pośredniczącego. W tego typu grupie można wyróżnić dwie główne akredytywy zawierane biorąc pod uwagę ten wzgląd. Pierwszym rodzajem jest akredytywa niepotwierdzona. W tym wypadku rola banku pośredniczącego jest bardzo ograniczona. Musi on jedynie zawiadomić beneficjenta o otwarciu akredytywy na jego rzecz oraz przekazać mu treść zawartej na jego nazwisko umowy. W przypadku tego zabezpieczenie bank pośredniczący nie posiada żadnych zobowiązań i nie odpowiada za to jak akredytywa wygląda. Jego rolą jest tylko zatwierdzenie autentyczności zawartego zabezpieczenia oraz odpowiednio wczesne awizowanie wszelkich informacji dotyczących umowy akredytywy. Powinien on również pośredniczyć w kontakcie pomiędzy bankiem otwierającym a beneficjentem. Drugi typem akredytywy zawieranej ze względu na rolę banku pośredniczącego jest akredytywa potwierdzona. W jej przypadku bank otwierający niejako zleca bankowi pośredniczącemu potwierdzenie założenie akredytywy. W przypadku, gdy bank pośredniczący wyrazi zgodę na takiego typu potwierdzenie skutkuje to przejęciem zobowiązań określonych przez bank otwierający. W takiej sytuacji pośrednik ma obowiązek informować beneficjenta o wszelkich zmianach w związku z akredytywą oraz wystawiania stosownych dokumentów poświadczających jej autentyczność. Oprócz tego bank pośredniczący musi również uiścić opłatę kwoty akredytywy lub sumy wekslowej. Powinno to nastąpić w z góry określonym terminie.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments