Akredytywa ze względu na sposób płatności

Akredytywa ze względu na sposób płatności

Spośród wszystkich dostępnych akredytyw można wyróżnić grupę odróżniającą się od reszty ze względu na sposób płatności. W tej grupie zawierają się cztery rodzaje akredytyw. Pierwsza to akredytywa gotówkowa. W jej przypadku bank, który ustanawia tego typu zabezpieczenie zobowiązuje się do zapłaty gotówkowej w trybie natychmiastowym po tym jak przedstawione zostaną wszelkie dokumenty wymagane do jej zniesienia. Musi to nastąpić w określonym czasie i terminie. Drugi rodzaj to akredytywa z odroczonym terminem płatności, w której bank otwierający taką akredytywę zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty gotówkowej we wskazanym terminie. Jest to termin odroczony i może być zastosowany tylko w przypadku złożenia dokumentów spełniających pewne warunki formalne do złamania założonego zabezpieczenia na konkretnym rachunku bankowym. Trzeci rodzaj akredytywy ze względy na formę płatności to akredytywa akceptacyjna. Ten ciekawy rodzaj charakteryzuje się tym, że bank upoważnia beneficjenta do zaciągnięcia traty na rzecz akredytywy.. Czwarty i ostatni rodzaj akredytywy to zabezpieczenie negocjacyjne. W przypadku tej akredytywy bank, który ją otwiera udziela bankowi pośredniczącemu stosownego upoważnienia, które pozwala mu na negocjowanie określonych dokumentów. W związku z tym bank pośredniczący ma prawo do sprawdzenia zgodności dokumentów wystawionych przez bank otwierający. Należy jednak pamiętać, że bank pośredniczący nie ma wcale obowiązku opłacenia z własnych środków należnej kwoty. Pieniądze pochodzą z rachunku banku otwierającego.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments