Akredytywa z punktu widzenia zobowiązania banku otwierającego

Akredytywa z punktu widzenia zobowiązania banku otwierającego

Istnieje wiele rodzajów akredytyw bankowych. Wszystkie jednak mają wspólną cechę. Ich zadaniem jest zabezpieczenie pieniędzy przed podjęciem ich przez niepowołaną do tego osobę. Akredytywy dzieli się ze względu na rodzaj zobowiązania. Dzisiaj zajmę się akredytywą z punktu widzenia zobowiązania banku otwierającego. Ten rodzaj zabezpieczenia można podzielić na dwie podstawowe akredytywy. Pierwsza to akredytywa odwołalna. Charakteryzuje się ona tym, żer bank, który ją otwiera zastrzega sobie prawo do wycofania się lub zmiany postanowień zobowiązania. W takiej sytuacji wszelkie zmiany oraz odwołania nie muszę być potwierdzone jakąkolwiek zgodą ze strony beneficjenta. Drugim rodzajem jest akredytywa nieodwołalna. Jest to taki typ akredytywy, która nie może w żadnym przypadku być zmieniona lub anulowana. Aby tego dokonać musi być zgoda wszystkich zaangażowanych stron. W innym wypadku nikt i nic nie może przerwać tego typu zabezpieczenia. Zatem aby anulować tego typu akredytywę zgodę musi wyrazić bank otwierający, bank pośredniczący, beneficjent oraz zleceniodawca. Jeżeli, któraś ze stron nie wyrazi zgody na anulowanie lub zmianę akredytywy nie ma możliwości na wykonanie przy niej jakichkolwiek operacji. Według powszechnie dostępnych statystyk większość z zakładanych akredytyw jest nieodwołalnych. Przyjęło się, że jeżeli w zapisie akredytywy nie ma żadnego zapisu świadczącego o tym, że jest ona odwołalna w jakiś określonych warunkach to uznaje się ją za nieodwołalną.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments